Andersenklanens Sommer-OL
RESULTATSERVICE

NB! Tilgang kun for cybersurfere med klanakkreditering!
Til m@dsida
Adelskalender 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Rekorder
5 på topp 2002     Vinter-OL       Regler

Andersen - Historiens første OL-mester! Gravklev - OL-Kongen - Evig eier av første og andre vandrepokal, regjerende OL-mester og Årets adelsmann! Andersen - Forrige årtusens siste OL-mester!

Utskrift: s.1-3
KLANENS SOMMER-OL
SPILLEREGLER      Sist endra: august 2000
KROKKET: OL-øvelse fra 1995
Her følges gjeldende Rising-regler, uten røverspill. Etter endt gjennomspilling opp og ned igjen gjelder altså førstemann på pinnen. Det gies ingen ekstraslag for å klinke annen manns kule før etter tredje porten. Da gies ett ekstraslag, men dette kan ikke brukes til å slå bort motspillerens kule. Det spilles til alle har kommet på pinnen. - av fransk croquet = krok-kjepp.
Gammelt kulespill, kjent fra 1620, særlig populært selskapsspill rundt 1900.
RINGSPILL: OL-øvelse fra 1997
Hver spiller kaster med 5 ringer. Det er om å gjøre å få ringene ned på pinnene. Treff gir poeng utfra tallet som står på den aktuelle pinnen, 10-50 poeng. Det kastes 10 omganger. Den som oppnår høyest poengsum sammenlagt etter 10 omganger, vinner. Nest høyest poengsum gir andreplass, osv. - ukjent opprinnelse.
Presisjonskast med ringer.
DART: OL-øvelse fra 1995
Hver spiller kaster med 3 piler, og det spilles 10 omganger. Alle felter gjelder som i internasjonalt spill, Dobbel og Trippel regnes som så, Bull gir 25 poeng og Bulls Eye gir 50 poeng. Det er om å gjøre å sanke flest mulig poeng sammenlagt på de 10 omgangene. - av engelsk darts = lite pilspill.
Presisjonskast med piler.
BADMINTON: OL-øvelse fra 1997
Øvelsen går ut på å treffe ballen flest mulig ganger med rekkerten, uten at ballen treffer bakken. Alle naturlige hindringer er nettopp dette, men ingen av motspillerne har lov til med vilje å skape hindringer for de andre. Det spilles 10 omganger, hvorav de 5 beste teller. Den som klarer flest treff vinner, nest flest blir nr.2, osv. - fra engelsk, etter hertugen av Beauforts eiendom i Glouchestershire.
Gammelt indisk ballspill, England 1870, Norge 1930.
BOCCIA: OL-øvelse fra 1995
Hver spiller disponerer 2 kuler. Først kaster alle 1 kule hver, og det er om å gjøre å komme nærmest mulig den lille kula. Deretter kaster alle sin andre kule. Den som etter dette ligger nærmest den lille kula vinner omgangen, og får 3 poeng. Den som er nest nærmest får 2 poeng, og tredje nærmest får 1 poeng. De resterende spillerne blir uten poeng den omgangen. Den som vinner omgangen skal kaste ut den lille kula når neste omgang begynner, og er deretter førstemann til å kaste sin første kule i den omgangen. Deretter følger resten av deltakerne i trukket rekkefølge. Det spilles 10 omganger, og den som da har høyest poengsum sammenlagt vinner, nest høyest blir nr.2, osv. - fra italiensk boccia=kule.
Presisjonskast med kuler. Fransk variant: Petanque, engelsk variant: Bowls.
BOWLING: OL-øvelse fra 1997
Hver spiller ruller 2 kuler fortløpende mot kjeglene i hver omgang. Hver kjegle som faller belønnes med 1 poeng. Dersom en spiller klarer å velte alle kjeglene med 2 kuler registreres det som Spare, og belønnes i neste omgang med dobbel poengsum på første kule. Dersom dette skjer i siste omgang får spilleren en omgang ekstra med begge kuler. Dersom en spiller klarer å velte alle kjeglene med 1 kule registreres det som Strike, og belønnes i neste omgang med dobbel poengsum på begge kuler. Dersom dette skjer i siste omgang får spilleren en omgang ekstra med begge kuler. Både ved Spare og Strike bokføres ekstrapoenga på forrige omgang. Det spilles i alt 10 omganger. Vinner gjør den som da har høyest poengsum sammenlagt, osv. - fra amerikansk bowling = ballspill, kilespill.
Gammelt kjeglespill, opprinnelig av hollandsk opprinnelse.
UTGÅTTE ØVELSER -
KURONG: OL-øvelse 1995 - 96
Først trekkes halvparten av spillerne ut, og deretter trekkes en motspiller til hver. Det spilles så 8 kamper, der vinneren får 2 poeng og går videre, mens taperen får 1 poeng og er ute. I neste runde spiller vinnerne i kamp 1 og 2 mot hverandre, kamp 3 og 4, kamp 5 og 6, osv. Vinnerne får igjen 2 poeng og går videre, taperne får 1 poeng og er ute. Slik fortsetter det til det kun er 2 spillere igjen. De 2 spiller så finale, der vinneren igjen får 2 poeng og taperen 1. Spillernes oppnådde poengsum er poengsummen i denne øvelsen. - av fransk couronne = krone, krans.
Gammelt selskapsspill.
GENERELLE REGLER -
PULJER:
Utøverne vil bli delt i 2 puljer, pulje A og pulje B. Puljeinndelinga vil bli foretatt ved trekning. Pulje A begynner å konkurrere i Krokket, Pulje B i Ringspill. Etter endt utførelse bytter puljene øvelse. Etter de 2 første øvelsene trekkes puljene på nytt. Den nye Pulje A begynner da å konkurrere i Dart, Pulje B i Badminton, og igjen bytter puljene øvelser etter endt utførelse. Etter at 4 øvelser er unnagjort, trekkes nok en gang nye puljer. Nå begynner den nye Pulje A å konkurrere i Boccia, Pulje B i Bowling, for så igjen å bytte øvelse etter endt utførelse. Startrekkefølgen i alle øvelser trekkes.
POENG:
Poengfordelinga i alle grener blir som følger: 1.plass gir 10 poeng, 2.plass gir 8 poeng, 3.plass gir 6 poeng, og 4.-8.plass gir i synkende rekkefølge 5 - 1 poeng. Poengfordelinga gjøres i hver pulje for seg. Alle deltagerne stiller i en og samme klasse, og vandrepokalen går til den deltager som etter at alle øvelser er gjennomført, har flest poeng sammenlagt. Etter 3 napp i vandrepokalen beholdes denne til odel og eie. Lekenes adelsdeltaker kåres hvert år, og tittelen tilfaller den deltaker som etter at siste øvelse er avsluttet, har flest poeng sammenlagt gjennom samtlige års leker, dvs topper Adelskalenderen. Det kompenseres ikke for manglende deltakelse i øvelser/år, uansett grunn.
NB! Pga antall deltakere gav 3.plass 7 poeng og 4.-9.plass i synkende rekkefølge 6 - 1 poeng i OL-2000.
FORPLIKTELSE:
Deltakerne plikter å sette seg inn i, og samtykke i, samtlige regler før spillets start. Brudd på og/eller krangling om reglene kan føre til utestengelse fra neste års leker.
REGLEMENT:
Eventuelle klager og/eller forslag til endring av reglene må meldes til neste års arrangør i god tid før lekenes start.
ARRANGØRANSVAR:
Arrangøransvaret for lekene bør gå på rundgang. Neste års arrangøransvar tildeles, og offentliggjøres, ved avslutningen av årets leker.
Sommerlekenes grunnleggere og høye beskyttere: Bente & Øivind Sandberg

Denne hjemmesida blei første gang lagt ut i Cyberspace 3/10-00. Sida blei sist oppdatert: 26.februar 2002
Design & Webmastring: Dag Magne Andersen
Har du kommentarer til sida, eller informasjon jeg kan ha nytte av, let me know:   dagmagne@gjerpenu.net
© m@dmillennium
Klansida

besøk siden
3.oktober 2000