SKIEN - byen med egen rockehistorie Det 3-hoda Skiensdyret, med blikk for fortid, nåtid og framtid

ORDFØRERNE i
SKIEN, GJERPEN og SOLUM

Fram til 1837 var det bare embetsmennene som bestemte i norske kommuner, men med Formannskapsloven av 1837 fikk endelig den menige borger innflytelse på styre og stell i egen kommune. De første åra var dette likevel i svært begrensa omfang, ettersom det bare var rikfolk og folk med fast eiendom som hadde stemmerett ved valg av by-/ kommunestyre og ordfører. De utgjorde et absolutt mindretall i den norske befolkninga.

Det første bystyret i Skien, eller representantskapet som det het, bestod forøvrig av 4 formenn og 12 representanter, ialt 16 personer. Av disse var 9 kjøpmenn, 6 handverkere og 1 skipper. I 1898 blei det endelig alminnelig stemmerett for alle menn i Norge, mens kvinnene fikk en viss stemmerett avhengig av inntekt og formue. Først i 1913 fikk kvinnene alminnelig stemmerett i Norge.

Gjerpen og Solum er tidligere nabokommuner av Skien. Fram til den store kommunesammenslåinga i 1964 hadde de sitt eget kommunestyre og sin egen ordfører, men etter 1964 var de en del av Skien kommune.

 • 50 viktige Skienslinker:
 • VELKOMMEN TIL SKIEN:
 • Areal og folketall
 • Bystyret 1999-2003
 • Grunnskolen
 • Historien
 • Navn og beliggenhet
 • Ordførerne
 • Rockehistorien

 • KART

 • KRONOLOGISK oversikt over ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum:
  1837 - 1860 1860 - 1905 1905 - 1940 1940 - 1964 1964 -


  1837 - 1860:
  Nr/År SKIEN   Nr/År GJERPEN   Nr/År SOLUM
  01
  1837-38
  Christopher Myhre
  1795-1876
  Kjøpmann
    01
  1837-41
  Herman Bagger
  1800-1880
  Jurist, adjunkt, gårdbruker
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
    01
  1837-39
  Hans Blom Cappelen d.e.
  1803-1846
  Skogeier, trelasthandler, skipsreder
  Gjemsø Klostergods
     
  02
  1838-40
  Peter Fredrik Feilberg
  1800-
  Fagutdanna farger
  Starta Skiens første avis "Ugeblad ..."
  Født i Tønsberg
     
      02
  1839-47
  Hans Nicolai Ørn
  1786-
  Skipper, skipsreder
  Bror til rektor Ørn
  Familien kom fra Skafså
  03
  1840-42
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
     
    02
  1841-43
  Christen Lund
  1787-1867
  Lærer, klokker, kirkesanger
  Av bondeslekt
   
  04
  1842-43
  Hother Erich W Bøttger
  1801-1857
  Snekker, arkitekt, bygningssjef
  Stortingsrepresentant
  Av dansk slekt
     
     
  05
  1844-45
  Cornelius Blom
  1791-
  Koffardikaptein (skipper på handelsskip), kjøpmann
  Av Blom-slekta i Kviteseid
    03
  1843-53
  Gunder Arnesen Augestad
  1806-
  Bonde, lærer, kommunekasserer

   
     
  06
  1845-47
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
     
     
  07
  1847-48
  Herman Bagger
  1800-1880
  Jurist, adjunkt, gårdbruker
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
      03
  1847-58
  Hans W.Chr. Huitfeldt Wessel
  1809-1900
  Jurist, sakfører i Porsgrunn
  Bonde på Klyve Østre
  Borgermester i Halden fra 1864
     
  08
  1848-50
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
     
     
  09
  1850-51
  Herman Bagger
  1800-1880
  Jurist, adjunkt, gårdbruker
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
     
     
  10
  1851-60
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
   
   
   
    04
  1853-56
  Fredrik C.S. Borchsenius
  Jurist, fogd i Nedre Telemark, storbonde på Mæla
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
   
     
    05
  1856-57
  Just Wright Grøndahl
  1821-1858
  Proprietær (velstående jordherre) på Meen
  Født i Christiania
   
    06
  1857-59
  Fredrik C.S. Borchsenius
  Jurist, fogd i Nedre Telemark, storbonde på Mæla
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
   
     


  1860 - 1905:
  Nr/År SKIEN   Nr/År GJERPEN   Nr/År SOLUM
  01
  1837-38
  Christopher Myhre
  1795-1876
  Kjøpmann
    01
  1837-41
  Herman Bagger
  1800-1880
  Jurist, adjunkt, gårdbruker
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
    01
  1837-39
  Hans Blom Cappelen d.e.
  1803-1846
  Skogeier, trelasthandler, skipsreder
  Gjemsø Klostergods
     
  02
  1838-40
  Peter Fredrik Feilberg
  1800-
  Fagutdanna farger
  Starta Skiens første avis "Ugeblad ..."
  Født i Tønsberg
     
      02
  1839-47
  Hans Nicolai Ørn
  1786-
  Skipper, skipsreder
  Bror til rektor Ørn
  Familien kom fra Skafså
  03
  1840-42
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
     
    02
  1841-43
  Christen Lund
  1787-1867
  Lærer, klokker, kirkesanger
  Av bondeslekt
   
  04
  1842-43
  Hother Erich W Bøttger
  1801-1857
  Snekker, arkitekt, bygningssjef
  Stortingsrepresentant
  Av dansk slekt
     
     
  05
  1844-45
  Cornelius Blom
  1791-
  Koffardikaptein (skipper på handelsskip), kjøpmann
  Av Blom-slekta i Kviteseid
    03
  1843-53
  Gunder Arnesen Augestad
  1806-
  Bonde, lærer, kommunekasserer

   
     
  06
  1845-47
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
     
     
  07
  1847-48
  Herman Bagger
  1800-1880
  Jurist, adjunkt, gårdbruker
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
      03
  1847-58
  Hans W.Chr. Huitfeldt Wessel
  1809-1900
  Jurist, sakfører i Porsgrunn
  Bonde på Klyve Østre
  Borgermester i Halden fra 1864
     
  08
  1848-50
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
     
     
  09
  1850-51
  Herman Bagger
  1800-1880
  Jurist, adjunkt, gårdbruker
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
     
     
  10
  1851-60
  Hans Severin Arentz
  1806-1875
  Adjunkt
  Ordfører i tilsammen 24 år
  Født i Farsund
   
   
   
    04
  1853-56
  Fredrik C.S. Borchsenius
  Jurist, fogd i Nedre Telemark, storbonde på Mæla
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
   
     
    05
  1856-57
  Just Wright Grøndahl
  1821-1858
  Proprietær (velstående jordherre) på Meen
  Født i Christiania
   
    06
  1857-59
  Fredrik C.S. Borchsenius
  Jurist, fogd i Nedre Telemark, storbonde på Mæla
  Stortingsrepresentant
  Født i Danmark
   
     


  1905 - 1940:
  1940 - 1964:
  1964 - 2003:
  Denne hjemmesida blei første gang lagt ut i Cyberspace 25/1-03. Sida blei sist oppdatert: 25.januar 2003
  Design & Webmastring: Dag Magne Andersen
  Har du kommentarer til sida, eller informasjon jeg kan ha nytte av, let me know:   dagmagne@gjerpenu.net
  © m@d2003
  Ordførersida

  besøk siden
  25.januar 2003