SKIEN - byen med egen rockehistorie

Skien Rådhus, bygd 1894
Byens rådhus, siden 1894

 • 50 viktige Skienslinker:
 • VELKOMMEN TIL SKIEN:

 • Areal og folketall
 • Bystyret 1999-2003
 • Grunnskolen
 • Historien
 • Navn og beliggenhet
 • Rockehistorien


 • KART

 • Bystyret 1999 - 2003

  Politisk styres Skien kommune inneværende 4-års periode av en flertallskonstellasjon mellom Fremskrittspartiet (9), Høyre (8), Kristelig Folkeparti (6) og Venstre (2). Den borgerlige flertallskonstellasjonen har dermed 51,02 % av de 49 representantene i Bystyret.

  Skien kommune
 • Skien kommunes politiske og administrative ledelse holder til i Rådhuset.
  Tlf: 35 58 10 00 - Fax: 35 52 38 01.

 • Ekspedisjonstida i Rådhuset er 08.00 - 16.00 (15/9-30/4) og 08.00 - 15.00 (1/5-14/9).
  Jan Terje Olsen
 • Skien kommunes offisielle hjemmesider finner du på www.skien.kommune.no

 • Ordfører fra høsten 2001 - 2003 er Jan Terje Olsen fra HØYRE - tlf: 35 58 13 50
        Fra 1999 - høsten 2001 var Kari Lise Holmberg fra Høyre ordfører
 • Varaordfører er Nils Hoppestad fra KrF

 • Administrasjonssjef i Skien kommune er Knut Wille - tlf: 35 58 13 00
 • Plan- og økonomidirektør er Dag Sagafoss

 • Dette er Skien Bystyre 1999 - 2003
  Rangert etter partistørrelse og personlig stemmetall
  (angitt geografisk tilhørighet, profesjon og alder refererer til valgtidspunktet høsten 1999).

  Det blei ved kommunevalget i 1999 avgitt 21 603 stemmer i Skien kommune. Det var 56,1% av de stemmeberettigede, med andre ord en kjempedårlig oppslutning!

  ARBEIDERPARTIET (Ap) - 17 representanter - 31,5% av stemmene:
 • Lars Skjelbred, Oslo (student, 23 år)
 • Einfrid Halvorsen, Falkum (generalsekretær, 62 år) - FORMANNSKAPET, Administrasjonsutvalget
 • Merete Høydalen, Falkum (adjunkt, 49 år) - Helse og Sosial
 • Eva Torunn Jupskås, Strømdal (attføringskonsulent, 50 år) - Helse og Sosial
 • Rolf Erling Andersen, Rising (spesialkonsulent, 52 år) - FORMANNSKAPET, Helse og Sosial
 • Inger Johanne Juve, Mæla (skolefritidsleder, 52 år) - FORMANNSKAPET, Teknisk
 • Arnt Haugen, Bakken (opplæringsleder, 58 år)
 • Terje Aasland, Ballestad (distriktssekretær, 34 år) - FORMANNSKAPET, Kultur/Undervisning
 • Samson Sæther, Bjørnstad (pensjonist, 64 år)
 • Rikke Syvertsen, Frogner (adjunkt, 28 år) - Kultur/Undervisning
 • Søren Sem, Mæla (pensjonist, 64 år) - Administrasjonsutvalget
 • Elisabeth Timland, Gulset (hjelpepleier, 28 år) - Kultur/Undervisning
 • Knut Einar Aas, Mæla (underbrannmester, 41 år) - Kultur/Undervisning
 • Liv Helstad, Strømdal (undervisningsinspektør, 48 år) - Teknisk
 • Jan Helge Knutsen, Grøtsund (gruvearbeider, 45 år) - Helse og Sosial
 • Jan Vidar Grini, Tollnes (fagforeningsleder, 57 år)
 • Hans Petter Heimholt, Åsen (vedlikeholdsoperatør, 47 år) - Teknisk

  FREMSKRITTSPARTIET (Frp) - 9 representanter - 18,5% av stemmene:
 • Jørn Inge Næss, Limi (frisørmester, 32 år) - Leder Teknisk
 • Nils-Olav Skilbred, Sem (daglig leder, 50 år) - FORMANNSKAPET, Leder Adm.utvalget
 • Karianne Hansen, Bølehøgda (legesekretær, 33 år) - Helse og Sosial
 • Lars Lindskog, Raset (produksjonsleder, 37 år)
 • Mette Høgset, Nylende (kontorfullmektig, 39 år) - Teknisk
 • Magnhild Holmberg, Rising (fylkessekretær, 56 år) - FORMANNSKAPET, Leder Helse og Sosial
 • Tommy Westby, Svanvik (student, 20 år) - Kultur/Undervisning
 • Sigbjørn Lofstad, Kikut (selvstendig næringsdrivende, 48 år) - Kultur/Undervisning
 • Ole Johan Thomassen, Sneltvedt (student, 19 år)

  HØYRE (H) - 8 representanter - 16,5% av stemmene:
 • Kari Lise Holmberg, Duestien (rektor, 48 år) - ORDFØRER, FORMANNSKAPET
 • Jan Terje Olsen, Gulset (økonomisjef, 41 år) - ORDFØRER, FORMANNSKAPET
 • Arne Glenna, Limi (seksjonsleder, 49 år) - Teknisk
 • Karin Mathisen, Gulset (kontorleder, 54 år) - Leder Kultur/Undervisning
 • Eva Ulvin, Kleiva (kommuneansatt, 47 år) - Kultur/Undervisning
 • Reidar Gullesen, Gulset (pensjonist, 62 år) - Helse og Sosial
 • Kari-Anne Grov, Rising (revisor, 28 år)
 • Karin Nerli, Strømdal (regnskapsansvarlig, 57 år) - Teknisk

  KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF) - 6 representanter - 11,9% av stemmene:
 • Solbjørg Meling Lindøe, Ballestad (kontorfullmektig, 52 år) - Helse og Sosial
 • Nils A. Hoppestad, Hoppestad (rektor, 56 år) - VARAORDFØRER, FORMANNSKAPET
 • Odd Karsten Eriksrød, Eriksrød (bokhandler, 58 år)
 • Vegard B. Øvrebø, Strømdal (skoleelev, 18 år) - Kultur/Undervisning
 • May Britt "Bitten" Eikstad, Kleiva (personalkonsulent, 47 år) - Administrasjonsutvalget
 • Ellen H. Bjerk, Mæla (førskolelærer, 32 år)

  SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) - 5 representanter - 11,1% av stemmene:
 • Inger Lise Gram Dokka, Gulset (sykepleier, 44 år) - Helse og Sosial
 • Hilde Fiskum, Gulset (adjunkt,34 år) - Kultur/Undervisning
 • Heidi Hamadi, Brekke (kulturkonsulent, 43 år) - Teknisk
 • Kolbjørn Thorsen, Bakken (journalist, 53 år) - FORMANNSKAPET
 • Karl H. Johnsen, Borgestad (seniorinspektør, 54 år) - Administrasjonsutvalget

  VENSTRE (V) - 2 representanter - 3,8% av stemmene:
 • Susanne Rimestad, Gulset (spesiallærer, 45 år) - FORMANNSKAPET, Kultur/Undervisning
 • Gustav Søvde, Gulset (fylkesnemndleder, 48 år) - Helse og Sosial

  SENTERPARTIET (Sp) - 1 representant - 2,9% av stemmene:
 • Trond Ballestad, Ballestad (konsulent, 37 år)

  RØD VALGALLIANSE (RV) - 1 representant - 2,0% av stemmene:
 • Mehran Keshavarz, Klosterskogen (adjunkt, 39 år) - Teknisk

  ANDRE - 0 representanter - 1,8% av stemmene:


 • Denne hjemmesida blei første gang lagt ut i Cyberspace 1/6-99. Sida blei sist oppdatert: 2.januar 2003
  Design & Webmastring: Dag Magne Andersen
  Har du kommentarer til sida, eller informasjon jeg kan ha nytte av, let me know:   dagmagne@gjerpenu.net
  © m@d'99
  Skienssida

  besøk siden
  1.juni 1999